اپلیکیشن دریانورد

(تامین نیاز های کسب و کار و تفریحات دریایی با دریانورد)

اپلیکیشن دریانورد پلی آسان میان فعالان و کارجویان در حیطه کسب و کارهای وابسته به دریاهای ایران عزیزمان می باشد. همچنین، فراهم آوردن بستری برای دسترسی آسان عموم مردم جهت خرید بلیط کشتی و تفریحات دریایی.